מענה טלפוני 
03-6460031
בימים ב'-ה': בשעות 13:00-9:00
ביום ו': בשעות 12:00-9:00 
دولة اسرائيل
وزارة التربية
قسم إعداد المعلمين
מדינת ישראל
משרד החינוך
האגף להכשרת עובדי הוראה

مركز التكنولوجيا التربوية

© 2020