דרכי הגעה 

מרכזי הבחינות ברחבי הארץ

צרו קשר

לפניות דרך האתר
או למענה טלפוני

הנחיות לנבחנים

הבחינות

מועדי הבחינות,
 בחינות משנים קודמות
ומתווה הבחינה

دولة اسرائيل
وزارة التربية
قسم إعداد المعلمين
מדינת ישראל
משרד החינוך
האגף להכשרת עובדי הוראה

مركز التكنولوجيا التربوية

© 2020