דרכי הגעה 

מרכזי הבחינות ברחבי הארץ

צרו קשר

לפניות דרך האתר
או למענה טלפוני

הנחיות לנבחנים

הבחינות

מועדי הבחינות,
 בחינות משנים קודמות
ומתווה הבחינה

مركز التكنولوجيا التربوية

© 2020

دولة اسرائيل
وزارة التربية
قسم إعداد المعلمين
מדינת ישראל
משרד החינוך
האגף להכשרת עובדי הוראה