דרכי הגעה 

מרכזי הבחינות ברחבי הארץ

צרו קשר

לפניות דרך האתר
או למענה טלפוני

הנחיות לנבחנים

הבחינות

מועדי הבחינות,
 בחינות משנים קודמות
ומתווה הבחינה

دولة اسرائيل
وزارة التربية
قسم إعداد المعلمين
menorah.jpg
מדינת ישראל
משרד החינוך
האגף להכשרת עובדי הוראה

مركز التكنولوجيا التربوية

© 2020